Aktuelt

13. July 2016

Opfording til Bodilsminde grundejerforening Jeg vil opforde alle grundejere til at sende jeres mailadresse til BESTYRELSEN, så får I al post på mail. I kan sende den til formanden Lise Selsager, mail: kimoglise@gmail.com Derved kan vi spare på den dyre porto. Hilsen webmaster Palle
1. June 2011
_________________________________

Se "Hønsinge vejret"

Besøg os på Facebook!
_________________________________

Kontakt til bestyrelsen
Kasserer Lis Jensen: mobilnr. 2020 2959
Formand Lise Selsager: 5132 1202 eller kimoglisea@gmail.com

Have-/grenaffald
Der er afhentning af grene sidst i uge ?/2015

Generalforsamling
Du kan læse referat fra generalforsamlingen her

Vandforsyning
Du kan få driftsstatus her

Hvis du kommer til skade

På Sundhedscenter Odsherred findes dels en Skadeklinik.
Ring altid først på Akuttelefon 70 15 07 08
og dels en Lægevagt: Ring altid først på tlf. 70 15 07 00

Du kan ikke møde op uden en aftale! Hørehæmmede, der ikke kan anvende Akuttelefonen, er velkomne på Skadeklinikken uden at ringe først.
______________________

 

Velkommen til grundejerforeningen Bodilsminde

Formandens Blog

HUSK HUSK HUSK

at sende jeres imal til bestyrelsen

Da porton er blevet dyre

god aften

HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK HUSK

Generalforsamling 2017

Søndag D28/5 kl 10.30 hos Madame Corell.

Husk

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest D 30 april

Forslag kan sendes til Formanden Lis Selsager på Mail:klimse@mail.dk

Eller afleveres i postkassen Hellasvej 11.

 

 

 


NYT NYT NYT NYT NYT

Nyt om sommerhuskloakering

Nu slår vi pæle i jorden.

I kan gå ind på ODSHERRED FORSYNINGs hjemmeside -

http://www.odsherredforsyning.dk/sommerhuskloakering/vig--h%C3%B8nsinge--og-ellinge-lyng

og læse NYHEDs brev 3,

så kan I læse alt om og hvordan de laver det.

God sommer

 

 

 

 


Bestyrelsen

Ønsker jer allesammen en rigtig

God Jul og Godt Nytår

Må i komme godt ind i det nye år

Vi ses i 2017

 

 

 


25/9/16

OBS OBS OBS OBS OBS OBS

Her er en henstiling til alle jer med HUND.

Kan I ikke samle hundens HØM HØM op.?

Det er udlækkert at træde i og slæbe med ind i stuen.

På forhånd tak

Hilsen webredatøren

Palle Thomsen


14/9/2016

Hej jeg har fået æren at bestyre Bodilsminde Grundejerforenings hjemmeside.

Jeg ved godt, det er noget tid siden den har kørt.

Hilsen webredaktøren

PalleThomsen

 


15. februar 2015

Grundejerforeningen, har fået følgende mail fra Odsherred Forsyning:

Kære følgegruppe og foreninger

Da der er en del der har spurgt til kloakeringen, vil jeg hermed berolige jer med, at i hverken er gemt eller glemt.

Grunden til I ikke har hørt nyt herfra er, at der ikke har været noget at fortælle. Kommunalbestyrelsen har ikke ophævet stoppet og i forsyningen er vi ved at lægge sidste hånd på detailprojektet, så kan vi være klar når anlægsarbejderne får lov til at starte igen. Der vil således ikke være nogen der får kloak i år, tidligst i 2016.

Jeg forventer ikke at kontakte jer igen før jeg har nogle konkrete planer om anlægsarbejder, men hvis i følger lidt med i den politiske debat, kan i være lige så meget på forkant med udviklingen som jeg er.

Jeg vil hermed ønsker jer alle et dejligt forår og en god sommer.

Venlig hilsen

Alf Thomassen
Spildevandsingeniør


Odsherred Forsyning
Hovedgaden 39, 4571 Grevinge
Tlf. 70 12 00 4970 12 00 49
Direkte tlf. 59 66 15 6159 66 15 61
www.odsherredforsyning.dk

Den 8. december 2014

Så er december godt igang, og vi har nu fået ordnet lidt mere vej. Vi besluttede at få lavet Thorsvej helt
i bund, så den nu har fået den rigtige hældning. Vi håber på at det kan minimere hullerne, når vandet nu løber i siderne af vejen. Kinimondsvej, Bjarkesvej og en del af Apollovej har fungeret rimeligt efter de blev lavet. Regnvejr er hårdt ved vejene, ligeledes hurtig kørsel - Vi håber vinteren er mild ved vores veje.
Bestyrelsen ønsker alle i Bodilsminde en rigtig god jul og et godt og lykkeligt nytår!

Den 15. oktober 2014

Så er efteråret over os, dog i lidt mildere form, end oktober normalt viser sig fra. Sommeren er fløjet af sted, og der har været travlt rundt omkring i foreningen. Der har ikke været den store aktivitet fra min side, men der har dog været et par bestyrelsesmøder + et møde med Jesper om vores veje. Vi har nu lagt en overordnet plan for renovering af foreningens veje.

Vi startede i juni måned med at få lavet Kinimondsvej og en del af Apollovej , helt i bund. Vi har stadig en lille udfordring på hjørnet af Apollovej og Thorsvej, men et eller andet sted skal vandet jo løbe hen, og så længe det er i siderne af vejen, så kommer der ikke huller i selve vejen.

Af hensyn til vores veje, så er det af stor vigtighed at den enkelte grundejer beskærer beplantningen ud mod vejen, i henhold til gældende regler – se i vores skab. Hvis beplantningen hænger ud over vejen, vil biler i sagens natur kører udenom, og det vil på længere sigt forandre vejens forløb. Så find saks og sav frem og få bekåret.

I den forbindelse kan jeg nævne at det ikke er min eller bestyrelsens opgave, at gå rundt og bede grundejerne om at beskære. Vi gør kun opmærksom på at det er en opgave alle bør udfører.

Eventuelle klager fra renovation, post, brandslukningskøretøjer og andre offentlige instanser, går gennem kommunen, som herefter retter henvendelse til den enkelte grundejer. Kommunen kan så udføre arbejdet og sender efterfølgende regningen til grundejeren. Se også Den lille grønne.
Afhentning af grenaffald i år  bliver i uge 44 – så der er tid endnu.

Kommende ”projekter”
Veje: Thorsvej vil blive ordnet indenfor de næste par uger, på samme måde som Kinimondsvej og Apollovej.
Dræn renses og spules også indenfor 14 dage.

Kloakering: Som det fremgår af Landliggeren, er kloakeringen udsat på ubestemt tid – vi venter spændt på hvad det bliver til. Læs mere på www.odsherredforsyning.dk

Næste bestyrelsemøde er d. 26 oktober. I er selvfølgelig altid velkomne til at skrive til bestyrelsen, om eventuelle ting I gerne vil have behandlet.

Fortsat godt efterår :O)

På bestyrelsens vegne
Lise

Den 30. maj 2014

Vejene

Apollovej er blevet skrabet og repareret og lidt af Thorsvej. Huller er blevet udbedret. Der er gennemgang af veje med entreprenør i juni.

På bestyrelsens vegne
Lise

Den 27. maj 2014


Kære Grundejere i Bodilsminde
Så fik den første generalforsamling, med den "nye" bestyrelse, ben at gå på.
Tak til alle Jer der mødte op. Det var et par hyggelige timer, meget blev vendt, og bestyrelsen lærte en del. Jeg vil gøre mit bedste, for at referatet bliver skrevet så hurtigt som muligt - og alle skal nok få det, på den ene eller anden måde.
Bestyrelsesarbejde er lidt som fodbold - tilskuerne er altid de bedste dommere. Derfor vil jeg opfordre alle til, at komme og sige, hvis der er noget man er utilfreds med. Det er svært at gøre noget ved tingene, hvis vi ikke får det at vide. Skriv et brev, en mail eller ring til mig, eller en anden fra bestyrelsen.

På bestyrelsens vegne
Lise

Den 26.1.2014

Nytårshilsen
Vejene er blevet ordnet. De er blevet lidt slemme, for vi har gået og ventet på tørvejr. Det har jo desværre lidt lange udsigter, så jeg har sammen med Martin, vores vejentreprenør, besluttet at se stort på vandet, og få lappet rundt omkring. Vi må se hvor lang tid, det holder, men håber det bedste. Problemet er, at hvis der står vand i hullerne, når de bliver lappet, så kan det nye grus ikke "få fat" og ved næste regnskyl, forsvinder gruset. Men som sagt, vi krydser fingre.

Allan og Bodil: Begge storme har sat sit præg i vores grundejerforening. Værst gik det ud over Apollovej, hvor flere grunde havde væltede træer. Indtil videre har der heldigvis ikke været personskader, eller de store skader på husene. Det vil være en god ide, hvis man store træer på sin grund, at få dem kigget efter. Har træerne taget skade af stormene, så de risikerer at vælte næste gang. En tur i Høve skov, var lidt af et oplevelse, her var der sket store skader, og på stranden var yderste klitrække forsvundet.


Vi har haft lidt udfordringer på drænområdet. Drænet i vores naboforening har været stoppet, hvilket betyder at vi ikke kan komme af med vandet, via vores egne dræn. Der er nu blevet renset op, og forhåbentlig kan vandet igen løbe væk.


Den 1.12.2013
Livets gang i GF-Bodilsminde

Der er ingen tvivl om, at der er nogen af vores grundejere, der har haft travlt efter den første efterårsstorm. Særlig Apollovej har lidt under at en del af de store graner ikke kunne modstå de skrappe vindstød. Heldigvis kom ingen personer til skade.
Efteråret er også den tid hvor mange af os lukker ned for endnu en sæson, for så at hellige os byen og hvad den har af tilbud.
Husk at lukke for vandet og få blæst rørene igennem. Det kan spare mange ærgrelser og meget arbejde.
Husk også at det er i efteråret at musene flytter ind – og selvom de er søde i det fri, så er det ikke så charmerende med mus indenfor i skabe og skuffer.
Derudover er det altid en god ide, at alliere sig med naboer man ved, kommer jævnligt, og få dem til at kigge til Jeres hus.
Omkring bestyrelsen, så kan jeg fortælle at vi nu har holdt 4 møder. Og hvad sker der så på de møder – vi snakker rigtig meget veje. Der er ingen tvivl om, at vi alle har set veje i andre grundejerforeninger, der er voldsomt meget bedre end vores. Som nævnt i septemberbloggen, fik vi repareret vores veje i det tidlige efterår og det holdt pænt, lige til regnen kom for små 14 dage side. Der er flere ting at sige til det. For det første er der meget færdsel på vores veje. Vi har en del fastboende – hvilket kun er dejligt – et postbud der kører pænt stærkt, og det er der desværre også mange andre der gør – og så regn. Alt det tilsammen slider meget og giver derfor huller. Vi har lavet en aftale med en entreprenør, som løbende reparere vejene, men så længe der står vand i hullerne, kan det ikke hjælpe at fylde dem. Så snart det tørrer lidt ud, vil vores entreprenør Martin skynde sig at udbedre skaderne. På længere sigt, skal vi have ordnet vejene i bund for kontoen, henlæggelser til veje.
Drænene er blevet renset og på et stykke var de helt tilgroede. Det er blevet ordnet, og vi kan forhåbentlig gå vinteren i møde med friske dræn.
Vores skab til opslag, vil i vinterens løb blive shinet lidt op. Det betyder selvfølgelig at det skal tages ned, men det kommer op igen, i ny og bedre udgave.
Beskæring langs vejene. Med fare for at gentage mig selv: Det er Jer som grundejere, der skal sørge for at beskære langs veje og stier. Dette er for at både rednings og renovationsvogne kan komme frem – og at der ikke kommer alt for mange ridser i vores egne biler.
Kloakering: Som det ser ud nu, begynder kloakeringen i Hønsinge i 2014. Hver grundejer vil få et brev tilsendt med nærmere information.
Facebook: GF- Bodilsminde er på facebook og jeg vil gerne opfordre Jer til at melde Jer ind i vores gruppe. Der bliver jævnligt lagt billeder og info ind på vores ”væg” og det er en god måde at følge med på, eller selv deltage i stort og småt. I kan også stille spørgsmål, smide et par billeder på eller hvad I måtte synes.
Til sidst vil jeg sammen med bestyrelsen, ønske jer alle sammen et rigtig dejligt efterår (og selvom det er tidligt) en glædelig jul og et godt og lykkeligt nytår.
De bedste hilsner Lise


Den 24.09.2013

Så er de første 4 måneder i den nye bestyrelse næsten gået.
Det har været 4 måneder, hvor vi som bestyrelse, skulle finde vores egen måde at arbejde på.

Det er gået rigtig fint, men lad det være sagt med det samme - bestyrelsesarbejde tager tid. Kaj og Solveg
skal her have den største tak, for det kæmpestore arbejde, de i løbet af 40 år har ydet for vores grundejerforening. Det er helt klart deres indsats gennem årene, vi nu kan nyde godt af. Det vil være helt umuligt at leve op til, og der vil derfor også være en stor forskel i hvordan tingene fremover vil foregå.
Vi vil selvfølgelig gøre vores bedste for at foreningen fortsat vil være til glæde og gavn for grundejerne i Bodilsminde. I vil altid være velkomne til at kontakte os, både på den ene og den anden måde, hvis der skulle være spørgsmål.

Som en start, vil jeg da lige præsentere mig selv; Jeg hedder som sagt Lise, og har sammen med min mand Kim, haft sommerhus på Hellasvej siden juni 1995. Her kommer vores datter på 18 stadig, og nyder godt af vores dejlige sommerhusområde.
Odsherred har altid været en del af mit liv, idet mine forældre har haft sommerhus i Trolleskoven, mellem Rørvig og Nykøbing hele mit liv. Til daglig er vi begge kabelteknikere i TDC, et arbejde vi begge har haft igennem mange år.

Formandsposten har jeg indvilliget i at varetage i et år, så allerede til næste generalforsamling må vi se, hvad vi kan finde ud af. Min korte indsats skyldes ganske enkelt, at jeg ikke har den fornødne tid. Som
nævnt før, så er det tidskrævende.

Status i Bodilsminde.

Veje: Indenfor de næste 14 dage, begynder arbejdet med at reparere vejene. Samtidig får vi indhentet tilbud fra 3 forskellige entreprenører på egentlig reparation/renovation af vores veje. Vi har ventet lidt med vejene, da vi var lidt usikre i forhold til kloakering. Der har været lidt forskellige udmeldinger, men nu er der indkaldt til møde d. 1. oktober, så her får vi forhåbentlig en tidsplan. Vejene skal selvfølgelig afleveres i samme stand som før, men det virker lidt fjollet at få lavet veje for mange tusind kroner, hvis de så bliver gravet op 3 måneder efter. Der er desuden oprettet en konto, hvor vi hensætter kontingentforhøjelsen til vores veje.

Dræn: Disse vil blive renset op snarest. De er gamle og trænger ganske givet til udskiftning, men foreløbig passer vi på dem, og håber vores foreningsnaboer gør det samme.

Afhentning af grene/klip af rabatter: Som man kan læse i den lille grønne, så skal vores rabatter
klippes, ordnes, nusses om. Dette for at vores renovationsbiler, redningskøretøjer + vores egne biler, kan komme frem – uden alt for mange ridser i lakken.
Afhentning af grene er bestilt til uge 43.

Jeg vil løbende skrive om status i foreningen, så alle har en ide om, hvad vi arbejder med i bestyrelsen.

Mange glade hilsner

Lise
____________________________________________________________________________________

"Det støver, når vi kører på vejene!"

Det er en kommentar som meget ofte gentages i sommermånederne. Bestyrelsen besluttede derfor
at minimere støvgenerne ved at salte hhv Thorsvej og Kinimondsvej, og det er blevet gjort i slutningen
af juni.
Du kan henvende dig til Frank Junker (Thorsvej nr. 11) efter uge 30, hvis du har behov for salt.
_______________________________________________________________________________
Så sprang bøgen ud - den 3. maj 2013!
_________________________________________________________________________________
Så tæt på ...
De er faste vintergæster i haven. Dyrerne har fundet ud af at ved at vinkle hovedet og strække tungen helt ud kan de tømme foderbrættet i løbet af få minutter ...
_____________________________________________________________________________________________
Vinterstemning
Billedet er taget på en gåtur en tidlig morgen, hvor det lige er stoppet med at sne. Måske bliver julen hvid i år ...
_____________________________________________________________________________________________
Efterårsstemning
Billederne er taget på en gåtur en tidlig morgen, hvor det lige er stoppet med at regne. Naturen gløder
i farver og det er ikke længere til diskussion, efteråret er over os med alt sin vælde ...
HUSK at lægge dit have- og grenaffald ud til vejen, grundejerforeningen henter det i næste uge (uge 43).
_____________________________________________________________________________________________
Det søde hundeliv
Hundeglammen fra Jyderup skoven betyder at slædehundeklubben er ude og træne. Typisk er det søndag formiddag du kan møde dette syn rundt om på stierne.
Når der er sne på stierne skiftes hjulene ud med meder på slæden, og hundene er i sit rette element!
_____________________________________________________________________________________________
Kommunen er gået til online TV
Du kan følge med i byrådsmøderne hjemme fra din PC!
Ved at klikke på billedet bliver du ledt til kommunens hjemmeside, hvor du kan vælge at gense tidligere møder eller koble til "live" møde.
_____________________________________________________________________________________________
Hjemmesiden ...
Grundejerforeningens hjemmeside gik i luften den 1. august 2010.
Nuværende Webmaster: Palle Thomsen, Dianasvej 21, som du er velkommen til at kontakte på email:pllthomsen95@hotmail.com