Aktuelt

13. July 2016

Opfording til Bodilsminde grundejerforening Jeg vil opforde alle grundejere til at sende jeres mailadresse til BESTYRELSEN, så får I al post på mail. I kan sende den til formanden Lise Selsager, mail: kimoglise@gmail.com Derved kan vi spare på den dyre porto. Hilsen webmaster Palle
1. June 2011
_________________________________

Se "Hønsinge vejret"

Besøg os på Facebook!
_________________________________

Kontakt til bestyrelsen
Kasserer Lis Jensen: mobilnr. 2020 2959
Formand Lise Selsager: 5132 1202 eller kimoglisea@gmail.com

Have-/grenaffald
Der er afhentning af grene sidst i uge ?/2015

Generalforsamling
Du kan læse referat fra generalforsamlingen her

Vandforsyning
Du kan få driftsstatus her

Hvis du kommer til skade

På Sundhedscenter Odsherred findes dels en Skadeklinik.
Ring altid først på Akuttelefon 70 15 07 08
og dels en Lægevagt: Ring altid først på tlf. 70 15 07 00

Du kan ikke møde op uden en aftale! Hørehæmmede, der ikke kan anvende Akuttelefonen, er velkomne på Skadeklinikken uden at ringe først.
______________________

 

Beboelse

Bortset fra kortvarige ferieophold må du som udgangspunkt ikke bo i dit sommerhus mellem 1. oktober og 31. marts. Det er kommunens pligt at pålægge enhver, der har adresse i et sommerhus pr. 1. oktober - eller som flytter adresse til et sommerhus i vinterhalvåret - at flytte i løbet af 2 uger.

Bliver man boende alligevel, skal kommunen melde beboerne til politiet, og oveni falder der dagbøder på normalt 300 kr. om dagen, indtil man flytter fra sommerhuset. Flere sager har desuden medført bøder på mellem 2.500 og 10.000 kr.

Førhen blev disse regler administreret meget forskelligt fra kommune til kommune, men i 1998 blev de nye og skærpede regler vedtaget i folketinget.

Dispensation
Netop den meget forskellige administration betød, at nogle mennesker rent faktisk boede i deres sommerhus i 1998, mens kommunen så til den anden side. Derfor fik de mulighed for en dispensation.

8-års-reglen for pensionister
Hvis du har ejet et sommerhus i otte år, og du modtager social pension, må du gerne bo i det hele året. Det står i planlovens § 41: "En pensionist, der ejer en bolig i et sommerhusområde, har en personlig ret til at benytte boligen til helårsbeboelse, når pensionisten har ejet ejendommen i 8 år".

Med pensionist forstås en person på 67 år og derover, en person over 60 år, der oppebærer pension eller efterløn, samt en førtidspensionist i henhold til lov om social pension.

Hvis du er pensionist og opfylder kravene til at bo i sommerhuset hele året, kan din ægtefælle, samlever eller nært beslægtede bo i sommerhuset hele året sammen med dig. Og de kan blive boende efter din død. Retten til at bo der falder dog bort, hvis du flytter.

Dispensation efter 5 år?
Er der mindre end otte år, til du modtager social pension, behøver du ikke helt at opgive drømmen om at bo i et sommerhus hele året. Du har nemlig gode chancer for at få dispensation efter 5 år (planlovens § 40 stk. 2). Det er der selvfølgelig ingen, der kan give dig en garanti for.