Aktuelt

13. July 2016

Opfording til Bodilsminde grundejerforening Jeg vil opforde alle grundejere til at sende jeres mailadresse til BESTYRELSEN, så får I al post på mail. I kan sende den til formanden Lise Selsager, mail: kimoglise@gmail.com Derved kan vi spare på den dyre porto. Hilsen webmaster Palle
1. June 2011
_________________________________

Se "Hønsinge vejret"

Besøg os på Facebook!
_________________________________

Kontakt til bestyrelsen
Kasserer Lis Jensen: mobilnr. 2020 2959
Formand Lise Selsager: 5132 1202 eller kimoglisea@gmail.com

Have-/grenaffald
Der er afhentning af grene sidst i uge ?/2015

Generalforsamling
Du kan læse referat fra generalforsamlingen her

Vandforsyning
Du kan få driftsstatus her

Hvis du kommer til skade

På Sundhedscenter Odsherred findes dels en Skadeklinik.
Ring altid først på Akuttelefon 70 15 07 08
og dels en Lægevagt: Ring altid først på tlf. 70 15 07 00

Du kan ikke møde op uden en aftale! Hørehæmmede, der ikke kan anvende Akuttelefonen, er velkomne på Skadeklinikken uden at ringe først.
______________________

 

Dræn, grøfter og vandløb

Erfaringerne fra efterår/vinter i 2010 og foråret i år har fortalt os, at der mangler meget i at få renset vore grøfter og dræn op hele vejen ud til stranden, så vi undgår de oversvømmelser, som vi visse steder har været tilskuer til.

Gennemgående er det grundejernes pligt at holde deres grøft og dræn ved lige. Bodilsminde har imidlertid overtaget vedligeholdelsen nogen steder, og i den forbindelse samarbejder vi med Pedersminde og Lyngtoftens grundejerforeninger om at holde dræn og vandløb frie ud mod Smidsholmvej. Vi er imidlertid afhængig af alle andre foreningers og kommunens engagement i vedligeholder af grøfter og dræn på vej ud mod vandet ellers opdæmmes vandet undervejs.

Formanden tilser løbende samlebrøndene for at følge vandudviklingen og sætter evt. afværge-foranstaltninger i værk hvis der observeres en kraftig stigning i vandstanden. Vegetationen omkring og i grøfterne beskæres, så vandet kan flyde frit, herudover spules de rørlagte drøn jævnligt, ligesom der skæres for indtrængende rødder, og tilses at der ikke vokser træer eller buske med dyberegående rødder nærmere et rørlagt dræn end 3 meter.

SAGT (Sammenslutningen Af Grundejerforeninger i Trundholm) har på møder med Odsherred Kommune arbejdet intenst på at sikrer, at der hvor der er tale om offentlige vandløb, grøfter og dræn, der sørger kommunen for at oprensning og spuling.

Sammenslutningen har aftalt med kommunen at hjælpe til med at få registreret samtlige vandløb, grøfter og dræn i sommerhusområderne. Derfor har bestyrelsen for Bodilsminde afleveret kortmateriale med optegninger over de kendte rørlagte dræn med tilhørende placering af samlebrønde i vores område, du kan se skitsen her.

Det er naturligvis kun de kendte placeringer, men da der ikke tidligere er gennemført en kortlægning i  vores område, så hører vi gerne fra dig, hvis du har en viden som kortet ikke afspejler.