Aktuelt

13. July 2016

Opfording til Bodilsminde grundejerforening Jeg vil opforde alle grundejere til at sende jeres mailadresse til BESTYRELSEN, så får I al post på mail. I kan sende den til formanden Lise Selsager, mail: kimoglise@gmail.com Derved kan vi spare på den dyre porto. Hilsen webmaster Palle
1. June 2011
_________________________________

Se "Hønsinge vejret"

Besøg os på Facebook!
_________________________________

Kontakt til bestyrelsen
Kasserer Lis Jensen: mobilnr. 2020 2959
Formand Lise Selsager: 5132 1202 eller kimoglisea@gmail.com

Have-/grenaffald
Der er afhentning af grene sidst i uge ?/2015

Generalforsamling
Du kan læse referat fra generalforsamlingen her

Vandforsyning
Du kan få driftsstatus her

Hvis du kommer til skade

På Sundhedscenter Odsherred findes dels en Skadeklinik.
Ring altid først på Akuttelefon 70 15 07 08
og dels en Lægevagt: Ring altid først på tlf. 70 15 07 00

Du kan ikke møde op uden en aftale! Hørehæmmede, der ikke kan anvende Akuttelefonen, er velkomne på Skadeklinikken uden at ringe først.
______________________

 

Grusgrav

Grusgrav i Jyderup skoven

Region Sjælland har planer om at etablere en grusgrav i Jyderup skoven hvor der skal udgraves 16,7 millioner kubikmeter sand og grus svarende til 700.000 lastbillæs.

Der er holdt flere borgermøde, og der blev bl.a. afleveret 2.122 protestunderskrifter til borgmesteren på byrådsmødet den 29.2. sammen med en lang række høringssvar.

Skov- og naturstyrelsen, som ejer Jyderup skoven afviste den 4.3.2012 at give tilladelse til gravetilladelsen i skoven.

Råstofplanen blev drøftet på Regionsrådsmødet den 19.3.2012 efter udløb af 2. høringsfrist, hvor der ligeledes blev afleveret underskrifter samt høringssvar, herunder Odsherred kommunens høringssvar, som alle var en afvisning af planen.

Regionen har på møde i juni 2012 om Råstofplanen besluttet at stille projektet i bero.