Aktuelt

13. July 2016

Opfording til Bodilsminde grundejerforening Jeg vil opforde alle grundejere til at sende jeres mailadresse til BESTYRELSEN, så får I al post på mail. I kan sende den til formanden Lise Selsager, mail: kimoglise@gmail.com Derved kan vi spare på den dyre porto. Hilsen webmaster Palle
1. June 2011
_________________________________

Se "Hønsinge vejret"

Besøg os på Facebook!
_________________________________

Kontakt til bestyrelsen
Kasserer Lis Jensen: mobilnr. 2020 2959
Formand Lise Selsager: 5132 1202 eller kimoglisea@gmail.com

Have-/grenaffald
Der er afhentning af grene sidst i uge ?/2015

Generalforsamling
Du kan læse referat fra generalforsamlingen her

Vandforsyning
Du kan få driftsstatus her

Hvis du kommer til skade

På Sundhedscenter Odsherred findes dels en Skadeklinik.
Ring altid først på Akuttelefon 70 15 07 08
og dels en Lægevagt: Ring altid først på tlf. 70 15 07 00

Du kan ikke møde op uden en aftale! Hørehæmmede, der ikke kan anvende Akuttelefonen, er velkomne på Skadeklinikken uden at ringe først.
______________________

 

Om foreningen

Uden fællesskab - ingen grundejerforening.

Her kan du læse lidt om, hvad grundejerforeningen gør for dig.

Forening består af 99 grundejere, og strækker sig mellem Nykøbing-Slagelsevej og Ellinge Lyngvej lige før Hønsinge By.

Som medlem af Bodilsminde er du med i et fællesskab, der bruger mange ressourcer på at få sommerhusområdet til at vedblive med at være velfungerende.

Den enkelte grundejer har naturligvis sin egen grund at passe, men der er fælles opgaver, der skal løses for at området kan fungere. Grundejerne vil gerne have rimelig gode adgangsveje, og kommunen kræver det af hensyn til brandvæsen og renovation.

Foreningen har løbende kontakt til og er i dialog med alle relevante myndigheder og følger op på henvendelser af enhver art fra medlemmerne.

Som grundejer kan du glæde sig over, at al arbejdet med vejene er lagt i hænderne på grundejerforeningen. Vi søger fortløbende at forbedre vejene, som nu behandles med vejplov og grus flere gange om året, og vi har en god kontakt til myndighederne og de andre grundejerforeninger i området.

Det er også foreningen, som sørger for indkøb af støvbekæmpelse, når vejene om sommeren er tørre.

Og det er foreningen, som arbejder på at fjerne det højtstående grundvand ved at sikre gennemløb i åer og afvandingskanaler, så du kan komme tørskoet ind til dit hus.

Foreningens formål er også at arbejde for opretholdelse af ro og ordnede forhold.

Som medlem har du et sted at henvende dig, hvis du har et problem, som har med området at gøre.

________________________________________________________________________________________

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes senest den første søndag i juni. Der indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel til alle medlemmer

________________________________________________________________________________________

Kontingentet er 700 kr. årligt. Foreningen benytter Sparekassen Sjælland