Aktuelt

13. July 2016

Opfording til Bodilsminde grundejerforening Jeg vil opforde alle grundejere til at sende jeres mailadresse til BESTYRELSEN, så får I al post på mail. I kan sende den til formanden Lise Selsager, mail: kimoglise@gmail.com Derved kan vi spare på den dyre porto. Hilsen webmaster Palle
1. June 2011
_________________________________

Se "Hønsinge vejret"

Besøg os på Facebook!
_________________________________

Kontakt til bestyrelsen
Kasserer Lis Jensen: mobilnr. 2020 2959
Formand Lise Selsager: 5132 1202 eller kimoglisea@gmail.com

Have-/grenaffald
Der er afhentning af grene sidst i uge ?/2015

Generalforsamling
Du kan læse referat fra generalforsamlingen her

Vandforsyning
Du kan få driftsstatus her

Hvis du kommer til skade

På Sundhedscenter Odsherred findes dels en Skadeklinik.
Ring altid først på Akuttelefon 70 15 07 08
og dels en Lægevagt: Ring altid først på tlf. 70 15 07 00

Du kan ikke møde op uden en aftale! Hørehæmmede, der ikke kan anvende Akuttelefonen, er velkomne på Skadeklinikken uden at ringe først.
______________________

 

Affalds- og renovationsordning

Beholderen til dagrenovation bliver tømt hver uge (perioden uge 23 til 35) og hver 14. dag resten af året.

Det er vigtigt at anbringe affald i lukkede plasticposer inden den lægges i renovationsspanden og at spanden ikke overfyldes. Har du lejlighedsvis mere affald, end der kan være i beholderen, kan du købe en ekstra sæk påtrykt ”Ekstra” i de fleste supermarkederne i kommunen. Pris pr. sæk er 40 kr., og dækker selve sækken, tømning og affaldsafgiften.

Har du jævnligt pladsmangel, eller er din beholder gået i stykker:
• Benyt kommunens hjemmeside på www.odsherred.dk/affald
• Ring til Affaldskontoret på 59 66 60 80

 

 

Manglende tømning
• Benyt kommunens hjemmeside på www.odsherred.dk/affald
• Ring til renovationsfirmaet Axel Hansen A/S på tlf. 59 43 30 99 hverdage mellem kl. 8-16

Flasker og rene tomme glas uden låg kan afleveres i flaskecontainere, der står ved supermarkederne i området, alternativt på Genbrugsstationen i Hønsinge (Nykøbing-Slagelsevej 10A, 4560 Vig). Åbningstider kan ses på hjemmesiden.

Aviser, reklamer og ugeblade kan afleveres i papircontaineren, der står ved indkørslen til Kinimondsvej.

Storskrald
Der afhentes storskrald (som stole, borde, skabe m.v.) en gang årligt og have/grenaffald to gange årligt hhv for- og efterår. Dato for afhentning er opdelt på vejnavne, og kan findes i "Den lille grønne" fra Odsherreds kommune.

Du kan læse mere om retningslinierne for storskrald.

Manglende afhentning
• Benyt kommunens hjemmeside på www.odsherred.dk/affald
• Ring til renovationsfirmaet RenoNorden A/S på tlf. 56 25 05 70 hverdage mellem kl. 8-16

Renovationsgebyrer for 2012
Helårsrenovation = 2.087 kr./år.
Sommerhusrenovation = 1.842 kr./år.

Renovationsgebyret for en ekstra 240 l
beholder til restaffald = 710 kr./år.

Renovationsgebyret dækker dagrenovationsordningen, storskrald, aviser/glasindsamling, genbrugsstationer
samt administrationsudgifter.

Alle takster er inkl. moms