Aktuelt

13. July 2016

Opfording til Bodilsminde grundejerforening Jeg vil opforde alle grundejere til at sende jeres mailadresse til BESTYRELSEN, så får I al post på mail. I kan sende den til formanden Lise Selsager, mail: kimoglise@gmail.com Derved kan vi spare på den dyre porto. Hilsen webmaster Palle
1. June 2011
_________________________________

Se "Hønsinge vejret"

Besøg os på Facebook!
_________________________________

Kontakt til bestyrelsen
Kasserer Lis Jensen: mobilnr. 2020 2959
Formand Lise Selsager: 5132 1202 eller kimoglisea@gmail.com

Have-/grenaffald
Der er afhentning af grene sidst i uge ?/2015

Generalforsamling
Du kan læse referat fra generalforsamlingen her

Vandforsyning
Du kan få driftsstatus her

Hvis du kommer til skade

På Sundhedscenter Odsherred findes dels en Skadeklinik.
Ring altid først på Akuttelefon 70 15 07 08
og dels en Lægevagt: Ring altid først på tlf. 70 15 07 00

Du kan ikke møde op uden en aftale! Hørehæmmede, der ikke kan anvende Akuttelefonen, er velkomne på Skadeklinikken uden at ringe først.
______________________

 

Sommermøder

Sommerhusområde som energilandsby?

Det sjette årlige møde mellem sommerhusgrundejerforeningerne og kommunen blev holdt lørdag den 11. august 2012 kl. 10-13 i Vig Forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1, 4560 Vig.

Der var følgende dagsorden til mødet:

Velkomst ved udvalgsformand Annelis Stamm

1. Miljø- og Klimaudvalget
• Dagens program
• Møder i Miljø- og Klimaudvalget
• Odsherred Kommunes klimastrategi og arbejdet med klimatilpasningsplan.
• Grøfter, vandløb og dræn - pligter og registrering
• Beskæring

2.: Odsherred Forsyning orienterer
Bl. a. status på kloakeringen og planerne for 2013.
v/ afdelingsleder Sascha Boserup, Odsherred Forsyning A/S
Spørgsmål fra salen til dette punkt

3: Borgmester Thomas Adelskov
• Frikommuneforsøget
• Udvikling Odsherred

4: Indbrud i sommerhuse – Fælleskampagne til forebyggelse heraf
v/ Søren Højsgaard Vicepolitikommissær Nyk. Sj. Politi.
Spørgsmål fra salen til dette punkt

5: Pause

6: Samarbejdet i SOL - synspunkter fra Koordinationsudvalget
v/ Hans Glendrup formand for Koordinationsudvalget

7: Mobilnettet i Odsherred – kvalitet og udbygningsplaner
v/ projektchef Jakob Lind – TDC

8: Spørgsmål og kommentarer fra salen til dagens emner (undtagen punkt 2 og 4) samt øvrige spørgsmål

Afslutning
v/ udvalgsformand Annelis Stamm

På baggrund af ovenstående blev der udarbejdet et journalistisk referat som du kan læse her