Aktuelt

13. July 2016

Opfording til Bodilsminde grundejerforening Jeg vil opforde alle grundejere til at sende jeres mailadresse til BESTYRELSEN, så får I al post på mail. I kan sende den til formanden Lise Selsager, mail: kimoglise@gmail.com Derved kan vi spare på den dyre porto. Hilsen webmaster Palle
1. June 2011
_________________________________

Se "Hønsinge vejret"

Besøg os på Facebook!
_________________________________

Kontakt til bestyrelsen
Kasserer Lis Jensen: mobilnr. 2020 2959
Formand Lise Selsager: 5132 1202 eller kimoglisea@gmail.com

Have-/grenaffald
Der er afhentning af grene sidst i uge ?/2015

Generalforsamling
Du kan læse referat fra generalforsamlingen her

Vandforsyning
Du kan få driftsstatus her

Hvis du kommer til skade

På Sundhedscenter Odsherred findes dels en Skadeklinik.
Ring altid først på Akuttelefon 70 15 07 08
og dels en Lægevagt: Ring altid først på tlf. 70 15 07 00

Du kan ikke møde op uden en aftale! Hørehæmmede, der ikke kan anvende Akuttelefonen, er velkomne på Skadeklinikken uden at ringe først.
______________________

 

Vandløb og dræn

Størstedelen af vandløb, grøfter og dræn i Odsherred Kommune er klassificerede som private vandløb. Hvis vandløbets vedligeholdelse omfatter mere end én lodsejer, er vandløbet omfattet af vandløbslovens bestemmelser.

Ingen må uden vandløbsmyndighedens (Odsherred Kommune) tilladelse ændre vandets naturlige afløb til anden ejendom eller hindre det naturlige afløb af vand fra højere liggende ejendomme.

Reguleringer af f.eks. vandløbets dybde, bredde eller beliggenhed skal godkendes af vandløbsmyndigheden.

Vedligeholdelse
Det er bred-ejerene til private vandløb, uanset om vandløbet er åbent eller rørlagt, som er forpligtiget til at foretage vedligeholdelse. Det betyder, at hver enkelt bred-ejer er ansvarlig for at vedligeholde alle private vandløb på egen ejendom - det vil sige både at udføre og at betale for vedligeholdelses-arbejdet.

Ved vandløb beliggende i skel, er det almindelig praksis (ikke vedtaget ved lov), at to modstående grundejere til et vandløb hver renser den halvdel, der ligger til højre, når grundejeren står midt på sin ejendom.

Du kan læse mere om dette i "Den lille grønne" fra Odsherred kommune.